86,ИМЕНА В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ Л-Я

Для беларускай мовы ўласцівы народны іменнік, які характарызуецца адсутнасцю адной строга замацаванай (кананічнай) формы, як у рускай праваслаўнай традыцыі (напр., Юрась, Юрок, Юрка, Юры, а не толькі Юрый), а таксама адсутнасцю паралельнага ўжывання імёнаў па бацьку разам з імёнамі (казалі, напр., Юрчыха, калі ейным таткам быў Юрка). Аднак у выніку русіфікацыі, якая адбывалася за савецкім часам, у беларускай мове народныя імёны былі выціснутыя з афіцыйнага ўжытку праваслаўнымі кананічнымі формамі імёнаў. Нельга было ў дакументах запісаць дзіця Юркам або Юрком, аднак у савецкія часы (асабліва ў часы калектывізацыі і індустрыялізацыі) лёгка можна было запісацца Трактарам (Трактар Іванавіч), Акцябрынай, Бісектрысай і Канстытуцыяй..


Блок: 1/28 | Кол-во символов: 742
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Происхождение белорусских имён

? Белорусские имена относятся к группе восточнославянских имен, они похожи на русские и украинские имена.

? Современные белорусские имена делятся на несколько групп:

 • славянские имена (белорусские, русские, украинские, польские и др.)
 • имена из церковного календаря (связанные с религиозной традицией)
 • европейские имена.

? В современном белорусском паспорте имя, отчество и фамилия записываются на двух языках. Белорусские и русские имена заменяются соответствующими аналогами: Аляксей – Алексей.

Написание белорусских имен передает особенности белорусского произношения.

? Белорусский алфавит использует те же символы, что и русский, однако имеются отличия:

 • для обозначения звука “и” используется буква і
 • буква ў обозначает звук, близкий к английскому w
 • вместо твердого знака используется ’.

Мирский замок в Беларуси

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 849
Источник: https://xn——6kcablipc3abc1cfkl2dzg.xn--p1ai/belorusskie-imena.html

Лично ТЫ и история

Чтобы история стала живой, достаточно почувствовать с ней связь. Пройдя по ссылкам ниже, каждый белорус может найти свою фамилию, или фамилию друзей, родственников, знакомых среди имен, звучавших на этой земле много веков назад. Пройдя по ссылкам, заглянув на странички высших должностных лиц ВКЛ — великих маршалков, канцлеров и гетманов, каждый может увидеть, как исчезают мифические аукштайты из истории княжества и она наполняется вполне современными белорусскими, литвинскими именами (ну да, в XIX веке наш народ волей судьбы принял иное имя — белорусы, но это не повод все позабыть). Пройдя по ссылкам и найдя имена своих предков — не возгордитесь. Вы не они. Это не повод для самолюбования. Это повод почувствовать тонкую нить, протянутую через столетия. Это повод вспомнить и поклониться.

Иди и смотри

Государственный архив Республики Беларусь Алфавитный список лиц, осужденных за участие в восстании 1863-1864 гг. на лишение прав состояния, конфискацию имущества и ссылку.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 1168
Источник: http://history-belarus.by/pages/figures/you.php

Популярные белорусские имена


Ниже приведен список самых популярных белорусских имен, разделенных на группы: мужские и женские. При оценке популярности имени использовались открытые данные по именам новорожденных за 1990-2018 годы, статистические данные по жителям крупнейших городов, а также статистика поисковых систем и социальных сетей.

♀️ Популярные белорусские имена для девочек

Алёна, Алеся, Аляксандра, Анастасія, Анна, Валерыя, Валянціна, Варвара, Вера, Вераніка, Вікторыя, Віялета, Вольга, Ганна, Гелена, Дар’я, Ева, Елізавета, Іна, Ірына, Крысціна, Ксенія, Ларыса, Марына, Марыя, Настасся, Наталля, Олеся, Святлана, Яна, Яўлампія

♂️ Популярные белорусские имена для мальчиков

Аляксандр, Аляксей, Андрэй, Артур, Арцём, Барыс, Вадзім, Валерый, Валянцін, Васіль, Віктар, Віталь, Вячаслаў, Даніла, Дзмітрый, Іван, Ігар, Ілья, Кірыл, Леанід, Максім, Мікалай, Міраслаў, Міхаіл, Міхась, Павел, Пётр, Руслан, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Усевалад, Фёдар, Ян, Ясь, Яўген

Популярные белорусские имена

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1000
Источник: https://xn——6kcablipc3abc1cfkl2dzg.xn--p1ai/belorusskie-imena.html

Это интересно

Влияние фамилии на судьбу человека

Удачные и неудачные фамилии

Распространенные и редкие фамилии

Необычные фамилии

Что важно в фамилии

Что люди хотят от фамилии

Смена фамилии. Выбор новой фамилии. Как новая фамилия повлияет на жизнь

Фамилия и программы рода

Астрология и нумерология фамилий

Энергия ФИО

Подбор и смена фамилии: ответы на вопросы

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 438
Источник: http://www.waylux.ru/imena_belorus.html

Белорусские имена по алфавиту

Ниже приведен полный список белорусских имён, сгруппированных в алфавитном порядке.

♀️ Белорусские имена для девочек

А

Агапа, Аглаіда, Агнія, Агрыпіна, Ада, Адэлаіда, Акіліна, Аксіння, Алёна, Алеся, Алімпіяда, Аліна, Аліса, Алла, Альбіна, Альжбета, Аляксандра, Анастасія, Ангеліна, Анжэла, Анжэліка, Анісся, Анна, Антаніна, Антонія, Анфіса, Арына, Арыядна, Аўгіння, Аўгуста, Аўгусціна, Аўдоцця

Б

Багдана, Баляслава, Барбара, Браніслава

В

Валерыя, Валянціна, Ванда, Варвара, Васіліна, Васіліса, Вера, Вераніка, Віктарына, Вікторыя, Віялета, Вольга, Вульяна

Г

Галіна, Ганна, Гардзіслава, Гелена, Глафіра, Глікерыя, Гражына, Грыпіна

Д

Дамініка, Данута, Дарафея, Дар’я, Дзiана, Домна

Е

Ева, Елізавета, Еўдакія, Еўпраксія, Еўфрасіння

Ж

Жана

З

Зінаіда, Зіновія, Зоя

И

Іна, Ірына

К

Казіміра, Калерыя, Каміла, Канстанцыя, Караліна, Кацярына, Кіра, Клара, Клаўдзія, Крысціна, Ксенія

Л

Ларыса, Леся, Лідзія, Ліна, Лукер’я, Любоў, Людвіка, Людміла

М

Магда, Магдалена, Макрына, Малання, Маргарыта, Маркела, Марта, Марціна, Марына, Марыя, Мар’яна, Матрона, Маўра, Мелентина, Мечыслава, Міраслава, Міхаліна

Н

Настасся, Наталля, Ніка, Ніна, Нона

О

Олеся

П

Паліна, Параскева, Паўла, Паўліна, Пелагея, Праскоўя, Прузына, Пульхерыя

Р

Рагнеда, Рада, Радаслава, Раіна, Раіса, Ружа, Ружана, Руфіна

С

Сафія, Святлана, Серафіма, Станіслава, Стэфанія, Сузана, Сцяпаніда

Т

Тадора, Таісія, Тамара, Таццяна, Тэкля, Тэрэза

У

Улада, Уладзіслава, Ульяна, Усціння

Ф

Фаіна, Фаціння, Фларыяна, Фядора, Фядосся, Фяўроння

Х

Харыціна, Хвядора, Хвядосся, Хрысціна

Я

Ядвіга, Яна, Яніна, Ярина, Ярміла, Ярына, Яся, Яўгенія, Яўлампія, Яўхімія

♂️ Белорусские имена для мальчиков

А

Абакум, Аверкій, Авяр’ян, Агапон, Адам, Адрыян, Азар, Алесь, Алізар, Альберт, Альгерд, Аляксандр, Аляксей, Амвросій, Амос, Амяльян, Анань, Анастас, Анастась, Анатоль, Андронік, Андрэй, Анікей, Анісім, Анісь, Антанін, Антон, Анупрэй, Анціп, Апалінар, Апанас, Апонас, Аркадзь, Арон, Арсень, Артур, Архіп, Арцём, Арэст, Астап, Аўгуст, Аўгусцін, Аўдакім, Аўдзей, Аўксенцій, Аўлас, Аўрэль, Аўсей, Ахрэм

Б

Багдан, Багуслаў, Базыль, Баляслаў, Баніфацый, Барыс, Барыслаў, Баўтрамей, Бенедыкт, Бернард, Бернардын, Браніслаў, Брачыслаў

В

Вавіла, Вадзім, Валерый, Валянцін, Ваніфат, Варлам, Варфаламей, Василь, Васіль, Вацлаў, Веніямін, Венядзікт, Віктар, Віктарын, Вісарыён, Віт, Віталь, Вітаўт, Восіп, Вышаслаў, Вячаслаў

Г

Галакціён, Гарасім, Гардзей, Гардзіслаў, Генадзь, Генрык, Георгій, Геранім, Гервась, Герман, Гіпаліт, Глеб, Грыгор, Грынь, Гурый

Д

Давыд, Далмат, Дамінік, Данат, Даніла, Дарафей, Дасіфей, Даўмонт, Дзмітрый, Дзям’ян, Дзямід, Дзяніс, Дораш

Е

Елізар, Елісей, Емяльян, Ерамей, Еранім, Ерафей, Еўдакім

З

Засім, Захар, Зіновій, Зыгмунт, Зянон

И

Іван, Ігар, Ігнат, Ізяслаў, Іларыён, Іларый, Ілья, Інакент, Іпаліт, Ірыней, Ісай, Ісак

К

Казімір, Калінік, Калістрат, Каміл, Кандрат, Канстанцін, Карп, Кастусь, Касьян, Кашпар, Кіпрыян, Кір, Кірык, Кірыл, Клаўдзій, Клім, Конан, Крысціян, Крыштаф, Ксавер, Ксенафонт, Кузьма, Купрыян

Л

Лазар, Лаўрын, Леанард, Леанід, Лесь, Леў, Лук’ян, Лука, Людвік, Лявон

М

Мадэст, Майсей, Макар, Максім, Максімільян, Мануіл, Марк, Маркел, Маркіян, Мар’ян, Мечыслаў, Мікалай, Мікіта, Мікола, Міраслаў, Мірон, Мітрафан, Міхаіл, Міхась, Міхей, Мсціслаў, Мялент, Мяфодзій

Н

Навум, Назар, Нестар, Нікадым, Нікан, Ніканор, Ніл, Нічыпар

О

Олесь

П

Павел, Палікарп, Памфіл, Панас, Панкрат, Панцеляймон, Парфен, Парфір, Патап, Пафнуцій, Пахом, Пётр, Піліп, Піман, Піцірым, Платон, Пракоп, Пратас, Прохар, Пятро

Р

Рагвалод, Радаслаў, Радзівон, Радзім, Раман, Расціслаў, Рафал, Роберт, Руслан, Руф, Рыгор, Рышард

С

Сава, Савацей, Саламон, Самсон, Сахрон, Свірыд, Святаполк, Святаслаў, Севасцян, Северыян, Севярын, Серафім, Сідар, Сіла, Сільван, Сільвестр, Спірыдон, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Сымон, Сявір, Сяргей

Т

Тадзей, Тарас, Теактыст, Тодар, Трыфан

У

Уладзімір, Уладзіслаў, Улас, Ульян, Урбан, Усевалад, Усцін, Усяслаў

Ф

Фабіян, Фадзей, Фама, Фаўст, Фаўстын, Феакціст, Феафан, Феафіл, Фёдар, Фелікс, Феліцыян, Філарэт, Філімон, Фларыян, Фоцій, Фядот, Фядул

Х

Хадзей, Халімон, Харлам, Харытон, Хведар, Хвіліп, Хвядос, Хвядот, Хрол, Хрысанф, Хрыстафор, Хрысціян

Ю

Юрась

Я

Ягор, Якант, Якім, Якуб, Ялісей, Ямяльян, Ян, Януар, Янусь, Яраполк, Яраслаў, Ярмола, Ярома, Яронім, Ярэма, Ясь, Яўген, Яўлампій, Яўсей, Яўстах, Яўхім, Яўціхій

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4334
Источник: https://xn——6kcablipc3abc1cfkl2dzg.xn--p1ai/belorusskie-imena.html

Наша новая книга «Энергия фамилий»

Эта книга может изменить вашу жизнь

Содержание книги. Как купить книгу…

Имена с энергией денег. Имя и деньги

Имена с сексуальной энергией

Имена с магической энергией

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 281
Источник: http://www.waylux.ru/imena_belorus.html

Книга «Энергия имени»


Содержание книги. Отрывок из книги. Как купить книгу…

Олег и Валентина Световид

Мужские и женские имена с тематической энергией:

Мужские имена, которые помогают в бизнесе и притягивают деньги (для бизнеса и притяжения денег)

Женские имена для бизнеса, карьеры, денег и материального благополучия

Мужские имена с энергией власти и управления

Женские имена с энергией власти и управления

Мужские имена, которые помогают с противоположным полом (для отношений и любви с противоположным полом)

Женские имена, которые помогают с противоположным полом для отношений и любви с противоположным полом)

Мужские имена для творческих профессий

Женские имена для творческих профессий.

На момент написания и публикации каждой нашей статьи ничего подобного в свободном доступе в интернете нет. Любой наш информационный продукт является нашей интеллектуальной собственностью и охраняется Законом РФ.

Любое копирование наших материалов и публикация их в интернете или в других СМИ без указания нашего имени является нарушением авторского права и преследуется Законом РФ.

Назад на имена

На главную

Белорусские имена. Белорусские мужские имена

Долги и должники. Магический счетчик

Денежные долги

Как узнать свое предназначение и найти свой путь в жизни (по дате рождения). Задачи воплощения. Цель жизни

Венец безбрачия, проблема одиночества и пути решения

Символы богатства и их энергия

Как вернуть мужа, жену, любимого человека

Как снять приворот и как найти специалиста для снятия приворота

Проблемы со зрением. Пути решения проблемы

Предметы Силы – талисманы и амулеты. Как и из чего сделать настоящий талисман и амулет

Пожертвования

Все наши книги + подарок!

Внимание!

В сети интернет появились сайты и блоги, которые не являются нашими официальными сайтами, но используют наше имя. Будьте осторожны. Мошенники используют наше имя, наши электронные адреса для своих рассылок, информацию из наших книг и наших сайтов. Используя наше имя, они затягивают людей на различные магические форумы и обманывают (дают советы и рекомендации, которые могут навредить, или выманивают деньги на проведение магических ритуалов, изготовление амулетов и обучение магии).

На наших сайтах мы не даём ссылок на магические форумы или на сайты магов-целителей. Мы не участвуем в каких-либо форумах. Мы не даем консультаций по телефону, у нас нет на это времени.

Обратите внимание! Мы не занимаемся целительством и магией, не делаем и не продаем талисманы и амулеты. Мы вообще не занимаемся магической и целительской практикой, не предлагали и не предлагаем таких услуг.

Единственное направление нашей работы – заочные консультации в письменной форме, обучение через эзотерический клуб и написание книг.

Иногда люди нам пишут, что на каких-то сайтах видели информацию о том, что мы якобы кого-то обманули – брали деньги за целительские сеансы или изготовление амулетов. Мы официально заявляем, что это – клевета, неправда. За всю свою жизнь мы ни разу никого не обманули. На страницах нашего сайта, в материалах клуба мы всегда пишем, что нужно быть честным порядочным человеком. Для нас честное имя – это не пустой звук.

Мы никогда не платили за для привлечения потенциальных клиентов.

Люди, которые пишут о нас клевету, руководствуются самым низменными мотивами – завистью, жадностью, у них черные души. Наступили времена, когда клевета хорошо оплачивается. Сейчас многие Родину готовы продать за три копейки, а заниматься клеветой на порядочных людей еще проще. Люди, которые пишут клевету, не понимают, что они серьезно ухудшают свою карму, ухудшают свою судьбу и судьбу своих близких людей. Говорить с такими людьми о совести, о вере в Бога бессмысленно. Они не верят в Бога, потому что верующий человек никогда не пойдёт на сделку с совестью, никогда не будет заниматься обманом, клеветой, мошенничеством.

Мошенников, псевдомагов, шарлатанов, завистников, людей без совести и чести, жаждущих денег, очень много. Полиция и другие контролирующие органы пока не справляются с возрастающим наплывом безумия «Обман ради наживы».

Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны!

С уважением – Олег и Валентина Световид

Нашими официальными сайтами являются:

А также наши блоги:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 4615
Источник: http://www.waylux.ru/imena_belorus.html

Е

Мужчынскія

Еўдакім – Аўдось, Аўдзік, Аўдук, Аўдот, Аўдыяш

Емяльян – Амяльян, Амелька

Жаночыя

 • Еўдакія – Аўдзіся, Аўдотка, Аўдося, Аўдольця

Блок: 7/28 | Кол-во символов: 143
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

І


Мужчынскія

Ігнат – Ігнась, Ігнатка

Іосіф – Язэп, Юзік, Юзок, Еська, Юзуль

Ілья – Ільяш, Іллюк, Гальяш

Жаночыя

Ірэна — Рэня

Ірына – Арына, Арыша, Арышка

Блок: 10/28 | Кол-во символов: 158
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

К

Мужчынскія

Казімір – Казік, Казюк

Карл – Карусь, Карук, Корша

Кандрат — Кандрась, Кандраш

Канстанцін – Кастусь, Косцік, Косць, Касташ, Канстант, Канстайла

Кузьма – Кузік, Кузмісь

Жаночыя

Караліна – Каруся, Карута

Крысціна – Хрысця, Хрысціна, Крысця, Крыстуся, Крыста

Ксенія – Аксюта, Аксёна, Аксініца

Кацярына – Кася, Каця

Блок: 11/28 | Кол-во символов: 329
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Л


Мужчынскія

Лаўрэнцій – Лаўрук, Лаўрык, Лаўрусь, Лаўрын, Лаўрыш, Лявон

Леанід – Лянько, Лёнік

Жаночыя

Блок: 12/28 | Кол-во символов: 113
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

М

Мужчынскія

Максім – Максімка, Максюта

Матвей – Матук, Мацісь, Матыс, Матыяш

Мірон – Мірцік, Мірук, Мірась, Міраш

Мікалай – Мікола, Міколка, Міколя

Жаночыя

Магдалена – Магда, Магдзя, Магдзіся

Маргарыта – Маргуся, Магарэта, Магарэся

Марыя – Марыля, Маруся, Марка, Мар’яна, Мара, Марця, Марыся,

Марына – Марыня

Блок: 13/28 | Кол-во символов: 315
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

П


Мужчынскія

Павел – Павал, Паўлюк, Паўка, Пашка

Пётр – Пятрусь, Петрык, Пятрук, Пятро, Пятраш

Пракофій – Пракоп, Пракопка, Прокша

Жаночыя

Паліна – Палінка, Полька, Польця, Палюся

Блок: 15/28 | Кол-во символов: 182
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Р

Мужчынскія

Радзівон – Радзісь, Радзік, Радзька, Радзюк,

Раман – Рамаш, Ромцік, Рамук, Рамась

Жаночыя

Раіса – Рая, Раечка, Раіска

Рэгіна – Рася, Раська, Раіна

Блок: 16/28 | Кол-во символов: 162
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

С

Мужчынскія

Станіслаў – Стась, Стасік, Стасюк, Станіш

Сцяпан – Сцёпка

Сямён – Сымон, Сёмка

Жаночыя

Соф’я — Зоська, Зося, Сонька, Соня

Блок: 17/28 | Кол-во символов: 140
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

У


Мужчынскія

Уладзіслаў – Уладысь, Уладук, Ладук, Ладысь, Уладыслаў, Уладзь

Жаночыя

Улляна – Уляна, Улянка, Уля

Блок: 19/28 | Кол-во символов: 115
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Ф

Мужчынскія

Філіп – Піліп, Піліпка, Хвіліп

Францыск – Францішак, Пронцік, Пранцісь, Франак

Жаночыя

Фёкла — Тэкля

Блок: 20/28 | Кол-во символов: 117
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Я

Мужчынскія

Ягор – Ягорка

Якаў – Якуб, Янцік, Яктук, Яктусь, Ян

Яўгеній – Яўген, Аўгук, Аўгусь, Аўгей, Аўгіяш, Геньцік, Генісь, Генюш

Яфім – Яўхім, Яхімка

Жаночыя

Ядвіга – Ядзвіся, Ядзя

Яўгенія – Югася, Геньця, Аўгуся, Аўгіння, Геня

Блок: 26/28 | Кол-во символов: 238
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Літаратура

 • Беларускія імёны: Дапаможнік для маладых бацькоў. Мн. “Тэхналогія”, 2001.
 • Бірыла М. В. Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы. Мінск, 1966.
 • Шур В. В. Беларускiя ўласныя iмёны: Беларуская антрапанiмiка i тапанiмiка. — Мiнск: Мастацкая літаратура, 1998. — 239 с. — ISBN 985-02-0164-9
 • В. Ластоўскі і К. Дуж-Душэўскі Крыўска-Беларускі іменнік — Коўна, 1923. — № 6. — С. 34—43.
 • А. К. Усціновіч. Слоўнік асабовых уласных імён / навук. рэд. А. А. Лукашанец. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 240 с. — ISBN 978-985-6941-10-1.

Блок: 27/28 | Кол-во символов: 578
Источник: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD

Кол-во блоков: 37 | Общее кол-во символов: 16672
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

 1. https://xn——6kcablipc3abc1cfkl2dzg.xn--p1ai/belorusskie-imena.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6183 (37%)
 2. http://www.waylux.ru/imena_belorus.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5989 (36%)
 3. https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BC%D1%91%D0%BD: использовано 13 блоков из 28, кол-во символов 3332 (20%)
 4. http://history-belarus.by/pages/figures/you.php: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1168 (7%)


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.